رویادرمانی

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
1580000

 

این دوره، از نظر من متفاوت‌ترین دوره آموزشی درباره انسان، روح، ذهن و تغییراتِ زندگی‌است.

این دوره، زندگی شما را تغییر می‌دهد و شما نمی‌توانید این دوره را همزمان با کتاب‌ها یا دوره‌ها و سیستم‌های آموزشیِ دیگر، جلوبروید، برای شروعِ این دوره لازم است شما خیلی چیزها را تعطیل‌کنید، چیزهایی که نتیجه خاصی برایتان نداشته ولی هرگز به این نکته فکرنکرده‌بودید! 

این دوره زندگیِ شما و شما را تغییر می‌دهد، درحالیکه تا امروز عادت داشتید زندگی‌همیشگی را تحمل‌کنید و فقط ذهن‌تان را با جملات و کلماتِ تازه و کم‌فایده پر کنید. این دوره، پایانی‌است بر جستجوهای شما.

سامان حمیدی، رویادرمانگر.

محتوای دوره

باز کردن همه
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.